USŁUGI

Księgowość pełna i uproszczona

W cenie otrzymujesz: zaksięgowanie faktur, obliczenie podatku dochodowego oraz wysłanie deklaracji JPK VAT.

Księgowość uproszczona
Księga przychodów i rozchodów, ryczałt

Brzmi prosto, ale w praktyce to oznacza, że:

Po otrzymaniu faktur musimy namierzyć i usunąć z nich wszystkie błędy. Tylko tak można uniknąć długiej i męczącej korespondencji z Urzędem Skarbowym.

Dlatego wszystkie Twoje dokumenty sprawdzamy dwukrotnie. Raz przy wprowadzaniu ich do systemu. Drugi raz przed wysłaniem Ci rozliczenia. Robią to dwie różne osoby, więc ryzyko błędu jest praktycznie zerowe. 

Przy nietypowych zakupach dopytujemy, jak to służy Twojej działalności.

Ale nie po to, żeby się Ciebie czepiać o drobiazgi. Chodzi o to, żebyś w razie kontroli mógł bez problemu uzasadnić swoje wydatki urzędnikowi. I uniknąć niepotrzebnych kar finansowych.

Precyzyjnie liczymy podatki i wysyłamy zestawienie Twoich: przychodów, wydatków i dochodów.

Czarno na białym widzisz finanse swojej firmy. Zero domysłów. Same konkrety.

Wysyłamy za Ciebie deklarację do ZUS-u.

Pod tym względem prawo w Polsce się ciągle zmienia. I tak pojawia się mnóstwo wyjątków, które wpływają bezpośrednio na wysokość Twojej składki ubezpieczeniowej. Jednak Ty nie musisz tego ciągle śledzić, bo my wszystkiego przypilnujemy za Ciebie.

(Za obliczenie wysokości składki pobieramy dodatkową opłatę).

Liczymy różnice kursowe przy transakcjach zagranicznych. O co tu chodzi?

Gdy kupujesz jakiś produkt lub usługę w innej walucie (np. EUR), najpierw fakturę przeliczamy na PLN. Potem sprawdzamy kurs tej waluty w dniu opłacenia faktury. Najczęściej bywa tak, że te kursy się różnią. I my tę różnicę obliczamy przed zaksięgowaniem dokumentu.

Przykład.
W dniu, gdy kupiłeś produkt zza granicy, kurs euro wynosił 4,5 zł. Jednak dokument opłaciłeś tydzień później, gdy kurs wynosił 4,7 zł. I tak pojawiło się 20 gr różnicy, które musisz uwzględnić przy rozliczeniu dokumentu.

Wszystko, co powyżej masz u nas w cenie. Dodatkowe usługi wyceniamy osobno.

PODWÓJNA KSIĘGOWOŚĆ

Księgowość pełna
Na podstawie ustawy o rachunkowości

W księgowości pełnej robimy to wszystko, co w uproszczonej, ale dodatkowo prowadzimy podwójną księgowość.

Czyli osobno liczymy dane do bilansu, a osobno podatek dochodowy.

Pilnujemy też, żeby każdy dokument zaksięgować do odpowiedniego okresu.

Przykład.
Kupiłeś roczną polisę. Chociaż na dokumencie masz po prostu 12 miesięcy, z perspektywy księgowej koszt trzeba podzielić na dwa osobne lata podatkowe. W odpowiednich proporcjach i z precyzją co do jednego dnia.

Dodatkowo, jeżeli pojawi się potrzeba, to liczymy również: amortyzację, różnice kursowe, odsetki, wynagrodzenia wypłacane w różnych miesiącach (szczególnie przydatne w umowie na zlecenie).

Za sporządzenie sprawozdania finansowego pobieramy dodatkową opłatę.

Skąd mam wiedzieć, czy mam księgowość pełną czy uproszczoną?

Jeśli masz jednoosobową działalność, spółkę cywilną lub jawną, a Twoje przychody nie przekraczają 2 mln euro rocznie – to na 99% masz uproszczoną.

Skoro tyle pracy wykonujecie w ramach księgowości, to ile zapłacę za tę usługę?

Proporcjonalnie do swoich potrzeb. Im mniej zapisów księgowych* będziemy musieli wykonać, tym cena będzie niższa. Im więcej, tym wyższa.

W przypadku uproszczonej księgowości cena zaczyna się od 6% minimalnej krajowej (netto) miesięcznie za 10 zapisów. W przypadku pełnej: od 20% minimalnej krajowej miesięcznie za 30 zapisów.

*Co to jest zapis księgowy?

W uproszczonej księgowości to każde zdarzenie, które wymaga zaksięgowania.

Jeden dokument może (ale nie musi) wymagać kilku zapisów w księgowości, np. wyciąg bankowy to teoretycznie jeden dokument, ale może na nim być kilka operacji do zaksięgowania takich jak prowizje, odsetki od pożyczki itp.

Dotyczy to nie tylko faktur, ale też: amortyzacji, list płac, rachunków za umowę zlecenie, raportów fiskalnych, odsetek od kredytu, składek ZUS itp.

W pełnej księgowości to każdy zapis na koncie księgowym – a tych zapisów jest przynajmniej 2. Może ich też być więcej.

Przykład.
Jeśli jesteś zwolniony z VATu i dodajesz fakturę kosztową, masz tylko dwa zapisy: kwota brutto i rozrachunek do zapłaty. Ale jak jesteś VATowcem, to są już trzy zapisy: kwota netto, kwota VAT oraz rozrachunek (kwota brutto do zapłaty).

Zapisów może być więcej, jeśli chcesz, abyśmy przygotowali dla Ciebie dane finansowe dostosowane do Twoich potrzeb.

Potrzebujesz wiedzieć więcej?
Zadzwoń lub napisz do nas. Wszystko wyjaśnimy.